Avís Legal
 
 
1.- Informació Legal
https://online.e-leclercandorra.com/ (d'ara endavant, el LLOC WEB) és un domini registrat per ,
ACTIVITATS COMERCIALS ANDORRANES, S.A.U. (d'ara endavant, L'EMPRESA), entitat inscrita en el Registre Mercantil d'Andorra; amb el Número 5022,  LLIBRE B-I, FOLI 181.
DOMICILI SOCIAL: AV. MERITXELL, 93 , AD500, ANDORRA LA VELLA, ANDORRA.
 TELÈFON: +376822377.
 CORREU ELECTRÒNIC: online@hiper-andorra.leclerc
2.- Caràcter dels serveis
L'accés al LLOC WEB és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que la contractació dels productes o serveis a través del LLOC WEB estigui subjecta a una
contraprestació econòmica.
3.- Responsabilitat de l'USUARI
L'USUARI es compromet a no utilitzar el LLOC WEB ni la informació oferta en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la Llei, la moral o l'ordre públic i, en general,
a fer un ús conforme a les condicions establertes per l'EMPRESA.
Les opinions, continguts i, en general, totes les activitats realitzades per l'USUARI, són
de la seva exclusiva responsabilitat, sense que pugui responsabilitzar-se a l'EMPRESA dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se d'aquestes activitats alienes a la seva
voluntat i sense que aquesta tingui un coneixement efectiu d'aquestes.
4.- Responsabilitat de l'EMPRESA
L'EMPRESA no serà responsable dels errors en l'accés al LLOC WEB o en els seus continguts, encara que posarà la major diligència en què els mateixos no es
produeixin. 
L'EMPRESA es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat del LLOC WEB amb motiu d'una eventual necessitat d'efectuar
operacions de manteniment, reparació, actualització o millora d'aquesta.
5.- Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els continguts del LLOC WEB (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades,
imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de l'EMPRESA i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat
intel·lectual i industrial, quedant tots els drets reservats.
El nom de domini, les marques, rètols, signes distintius o logos que aparèixen en el
LLOC WEB són titularitat de l'EMPRESA.
Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio que poguessin trobar-se en aquest moment o en un futur en aquest lloc d'Internet, són propietat de l'EMPRESA i
no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció total o parcial, adaptació o traducció per part de l'USUARI o de tercers sense l'expressa
autorització per part de l'EMPRESA.
 
 
L'ús no autoritzat de la informació continguda en aquest LLOC WEB, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats
legalment establertes.
6.- Hiperenllaços
L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web aliena, a qualsevol de les pàgines del LLOC WEB de l'EMPRESA estarà sotmès a les següents condicions: 
No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis continguts en
el LLOC WEB de l'EMPRESA.
 No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del
LLOC WEB de l'EMPRESA i els seus serveis.
Sota cap circumstància, L'EMPRESA serà responsable dels continguts,
informacions, manifestacions, opinions o serveis posats a la disposició del
públic en la pàgina web des de la qual s'estableixi un hiperenllaç al present
LLOC WEB.
Qualsevol hiperenllaç s'efectuarà a la pàgina principal del LLOC WEB.
Els hiperenllaçs que es troben en el LLOC WEB han estat prèviament
consensuats amb els titulars de les pàgines webs enllaçades. L'EMPRESA no serà responsable del mal ús ni de les activitats contràries a la llei, la moral o
l'ordre públic que realitzin els usuaris en aquestes pàgines enllaçades.
7.- Vigència de les condicions d'ús
Les condicions d'ús d'aquest LLOC WEB tenen caràcter indefinit. L'EMPRESA es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d'accés a aquestes, així com el
seu contingut.
8.- Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat afectarà tan sols aquesta disposició o la part
de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.
9.- Legislació i jurisdicció aplicables
La prestació del servei d'aquest LLOC WEB i les presents condicions d'ús es regeixen
per la llei andorrana.
Tota qüestió litigiosa que incumbeixi als serveis prestats a través d'aquest LLOC WEB, serà resolta a través dels tribunals arbitrals de consum, mediadors o semblants als
que es trobi adherida L'EMPRESA en el moment de produir-se la controvèrsia, així com els jutjats i tribunals corresponents de conformitat amb la legislació andorrana.
10.- Altres Condicions
Preus vàlids, excepte error tipogràfic o fi d'existències. Qualsevol preu d'aquesta web podrà ésser modificat sense previ avís. Les imatges que acompanyen als productes són
il·lustratives i poden no coincidir amb els productes a la venda. Articles disponibles fins a exhaurir les existències. En defensa del consumidor i vetllant pels seus clients,
 
E.Leclerc Hiper Andorra es reserva el dret d'establir la quantitat màxima de compra
d'articles