1. OBJECTE DE LES CONDICIONS GENERALS DE VENDA
 
Les presents condicions generals de venda (d'ara endavant les "CGV"), regulen els drets i obligacions de:
La tendeixi E. Leclerc explotada ACTIVITATS COMERCIALS ANDORRANES, S.A.U. (E.Leclerc Hiper Andorra per l'avinguda Meritxell, 93, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra i,
L'usuari de la pàgina web (d'ara endavant, la "Pàgina") que hagi formalitzat el seu registre com a client (d'ara endavant el "Client"), en relació amb l'adquisició pel Client, a través d'internet o de qualsevol altra aplicació mòbil de qualsevol dels productes comercialitzats pel Drive en la Pàgina.
Les CGV, així com les condicions generals d'ús de la Pàgina poden variar amb el transcurs del temps, sent aplicables a cada compra les que estiguin en vigor en la Pàgina en el moment en què el Client formalitzar la seva ordre de comanda i la seva acceptació de les CGV.
 
2. CONTRACTO
 
Les CGV, juntament amb les condicions particulars que en el seu cas hagin de prevaler sobre aquestes si així s'indiqués expressament per escrit, les condicions generals d'ús de la Pàgina i les ordres de comanda contenen de manera clara i comprensible tota la informació precontractual exigible i conformen el contracte de compravenda entre el Drive i el Client.
La utilització pel Client de la Pàgina, el seu registre com a Client i la formalització d'una ordre de comanda impliquen el total coneixement i l'íntegra acceptació sense reserva de les CGV que a més són expressa i específicament acceptades pel Client abans de confirmar cada ordre de comanda fent clic sobre l'opció "Validar i pagar".
Les dades emmagatzemades en els sistemes informàtics del Drive, o dels seus prestataris tècnics, constitueixen la prova del conjunt de la transacció realitzada entre el Drive i el Client.
Mitjançant l'acceptació d'aquestes CGV i el seu registre com el Client l'usuari declara, sota la seva responsabilitat, ser una persona física major d'edat amb plena capacitat per a contractar o una persona jurídica establerta a Espanya, que adquireix els productes del Drive amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.
 
3. PRODUCTES
 
Les CGV són aplicables a tots els productes inclosos a cada moment en la Pàgina podent el Drive modificar lliurement i en qualsevol moment la varietat de productes inclosos en la Pàgina així com les promocions i les ofertes. No obstant l'anterior, els Productes seran adquirits en les condicions promocionals i de preu vigents en el moment d'enviament pel Client de l'ordre de comanda amb el límit de l'estoc disponible. En cas que un determinat producte no estigui disponible, el Drive informarà el Client immediatament i li reemborsarà el preu del producte al més aviat possible.
Les fotografies que il·lustren els productes en la Pàgina s'adjuntarà a la seva imatge fixa una fitxa descriptiva amb tota la informació rellevant a la disposició del Drive, en la mesura adequada al suport, incloent la denominació de venda del producte, la seva marca, quantitat, preu, i la resta de característiques essencials. Per a qualsevol informació addicional respecte a la informació nutricional o procedència del producte, pots consultar amb el nostre equip d'atenció al client en el telèfon: 722 580
 
La informació de la fitxa descriptiva pot no ser exhaustiva pel que el Drive no pot garantir el seu caràcter complet. El Client trobarà tota la informació relativa al producte en el seu etiquetatge i, en cas que no quedarà satisfet, podrà exercir el seu dret de desistiment en les condicions descrites en la condició "Dret de desistiment" recollida en el punt 11 de les presents CGV.
En els casos en els quals el preu del producte es determini en funció del seu pes o volum, la Pàgina indicarà el preu per unitat de mesura (quilogram/litre). El preu que finalment resulti en la comanda confirmada podrà variar lleument respecte de l'inclòs en l'ordre de comanda en funció del concret pes o volum del producte inclòs en la comanda. El Drive no és responsable de la variació de pes que puguin sofrir els productes dins dels marges recollits en el Reial decret 1801/2008.
 
4. REGISTRE I IDENTIFICACIÓ DEL CLIENT
 
Tot usuari de la Pàgina que desitgi adquirir algun dels productes comercialitzats pel Drive en la Pàgina deurà prèviament #donar d'alta com a Client en l'apartat "Accés/Registre" que apareix en la finestra del Drive seleccionat en la Pàgina.
En #registrar com a Client, i abans de realitzar el seu primer demanat en la Pàgina, el Client triarà el seu nom d'usuari (que serà una adreça de correu electrònic) i una contrasenya, li permetran personalitzar la seva visita a la Pàgina i #identificar com a Client del Drive que seleccioni en cada visita a la Pàgina.
El Client és responsable de la conservació i utilització del seu nom d'usuari i contrasenya. En cas de pèrdua de la seva contrasenya, fent clic en la pestanya "He oblidat la meva contrasenya", el Client podrà sol·licitar una nova contrasenya.
 
5. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
 
S'informa el Client que les dades de caràcter personal que facilita per a #donar d'alta com a Client en la Pàgina, són tractats i custodiats compliment la normativa vigent en matèria de privacitat i protecció de dades tal, podent exercir els drets que li assisteixen en tot moment tal com es detalla en la Política de Privacitat i Protecció de dades personals.
Les dades marcades amb un asterisc són necessaris i han de ser obligatòriament facilitats per a permetre l'acceptació, preparació i lliurament de la comanda i l'emissió de la factura. La negativa a subministrar-los impedirà la formalització de la comanda i la realització de la compra a través de la Pàgina.
Si té alguna pregunta en relació a la nostra Política de Protecció de Dades pot consultar-los aquí o enviar-nos un correu a dpd@audidat.com
 
6. COMANDA
 
Per a efectuar la seva comanda, el Client pot afegir els productes al seu "Carret", o llevar-los per a corregir possibles errors.
En incorporar un producte a la seva comanda, el Client reconeix haver estat informat de les condicions específiques de venda i de la característiques principals del producte que figuren en la Pàgina (com ara: denominació, preu, composició, origen, quantitat, pes, color, altres característiques particulars del producte) i declara acceptar-les sense reserva.
Abans de validar definitivament la comanda fent clic a "validar i pagar" i de conducta al seu pagament, el Client pot comprovar detalladament la seva comanda i corregir possibles errors acudint al detall de la seva cistella.
 
7. CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA
 
Una vegada finalitzat i validat la comanda en la Pàgina, el Drive enviarà al Client per correu electrònic, juntament amb el número de referència de la comanda (d'ara endavant el "Núm. de Referència"), les dades completes de la comanda confirmada (d'ara endavant la "Comanda Confirmada") detallant els productes inclosos en ell, els seus preus, la modalitat, data i hora de posada a la disposició de la comanda, les condicions de devolució. La compra s'entendrà realitzada una vegada que el Drive hagi enviat la Comanda Confirmada per correu electrònic.
El Drive té dret a rebutjar o anul·lar comandes realitzades per Clients que mantinguin deutes vençuts amb el Drive pendents de pagament.
 
8. LLIURAMENT DE LA COMANDA
 
Confirmada la comanda, el Client podrà imprimir la confirmació o anotar el número de referència de la comanda, que podran ser-li requerits en el moment de la recollida de la comanda en el Drive.
Per a retirar la seva comanda en el Drive, el Client, o la persona major d'edat autoritzada per aquest, acudirà al Drive (en la direcció indicada en el rebut de Comanda) el dia i hora triats pel Client.
La persona que acudeixi al Drive a retirar la comanda s'identificarà amb el seu #DNI/NIE i amb la seva targeta de fidelitat E. Leclerc i facilitarà la còpia impresa de la Comanda Confirmada o el Núm. de Referència.
És possible que, a partir de certa quantitat, se sol·liciti al Client presentar el seu carnet d'identitat en el moment de retirar la comanda i que sigui anotat el número de la matrícula del seu cotxe. Aquests dos números es conservaran únicament el temps que duri la transacció econòmica i seran immediatament suprimits una vegada s'hagi completat el pagament de la comanda.
En el moment de recollir la comanda el Client ha de #assegurar de la seva conformitat amb aquest.
El termini màxim de retirada de la Comanda Confirmada és de 48 hores des de la data de lliurament prèviament seleccionat pel Client. Passat aquest termini sense haver estat retirat es reintegrarà al Client el preu pagat, deduint 15,00€ com a compensació per les despeses de gestió i anul·lació de la Comanda Confirmada.
Si el client sol·licita el lliurament a domicili, aquesta es realitzarà en el domicili assenyalat a aquest efecte pel Client en el formulari de registre en el Drive, sempre que estigui dins de la zona de lliurament indicat pel Drive en la Pàgina.
El lliurament de la comanda es realitzarà de dilluns a dissabte en les franges horàries indicades en l'apartat Horaris/Compra del seu compte client, sempre entre un mínim de 4 hores i un màxim de 6 dies des de la confirmació de la comanda.
Passades 48 hores des de l'hora triada pel Client per al lliurament sense que hagi estat possible localitzar-li en el domicili indicat ni hagi acudit a recollir la comanda posada a la seva disposició, es reintegrarà al Client el preu pagat, deduint 5,00€ com a compensació per les despeses de cancel·lació derivats de la gestió i anul·lació de la Comanda. En el cas que l'anul·lació correspongui a un lliurament a domicili, es cobrarà també el preu de port corresponent.
El receptor de la comanda haurà de signar l'albarà de lliurament corresponent, consignant el seu nom i #DNI o similar que implica la seva conformitat amb els productes rebuts, tant quant a quantitat com a qualitat i estat en què es troben.
El lliurament de la comanda s'efectuarà en un únic punt, en el sòl, al costat de la porta d'accés a l'habitatge sense entrar mai a aquesta.
El client ha d'estar en el domicili en el tram de lliurament que hagi triat durant la realització de la seva comanda i, en cas d'estar absent en el moment del lliurament, se li deixarà un avís amb el núm. de telèfon del Drive perquè contacti per a concertar un nou lliurament o sol·licitar la recollida en el Drive.
El servei de lliurament a domicili seran de 7,50€ per comandes inferiors a 50€ i 14€ a comandes inferiors 160€ a Pas de la Casa.  Consulti si repartim en el seu domicili cridant al Online@hiper-andorra.leclerc o al telèfon 874888.
Els costos de preparació de les comandes recollides en el Drive seran de 0,80€
El preu de les bosses necessàries per a la preparació de la comanda, tant si el repartiment és a domicili o recollit en el Drive, serà de 0,20€.
 
9. PREU I FORMES DE PAGAMENT
 
Els preus dels productes s'indiquen en euros i inclouen el #IVA i són els que a cada moment apareixen publicats en la Pàgina.
El Drive es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment. Les comandes en curs, seran facturats aplicant, en tot cas, els preus publicats en la Pàgina en el moment en el qual el Client finalitzi la comanda.
Els productes seran propietat de la Botiga fins que es realitzi el pagament complet d'aquests. La propietat serà llavors transferida al Client en el moment del pagament.
El Drive facturarà al Client el preu total, #IVA inclòs, dels productes recollits en la Comanda Confirmada.
El pagament de la comanda podrà #efectuar per targeta bancària de manera immediata en la pàgina web del col·laborador bancari de la Botiga en un entorn de pagament segur.
El Drive es reserva el dret a no acceptar noves comandes del Client si no ha realitzat el pagament complet i regular de les quantitats degudes per comandes anteriors.
La política comercial de l'hipermercat i de la pàgina web són independents, i no han de coincidir necessàriament les ofertes o promocions aplicades en tots dos formats.
 
10. TARGETA E.LECLERC I PUNTS
 
Els Clients titulars la targeta E.Leclerc podran acumular Punts de Fidelitat i descomptes, bonificacions i altres beneficis inclosos en els tiquet E.Leclerc que constin en la Pàgina en realitzar les seves compres en el Drive. Els tiquets E.Leclerc i altres descomptes s'ingressen automàticament en el compte del Client i podran ser utilitzats a partir de l'endemà en el Drive o en qualsevol hipermercat E.Leclerc nacional.
 
11. DRET DE DESISTIMENT
 
Dins dels 15 dies naturals següents a la recollida/lliura de la Comanda Confirmada, el Client podrà comunicar la seva decisió de desistir de la compra dels productes, utilitzant el model de formulari de desistiment que s'inclou en aquestes CGV o realitzant un altre tipus de declaració inequívoca en la qual assenyali la seva decisió de desistir del contracte.
Per a exercir el seu dret, en un termini de 15 dies naturals des de la comunicació, el Client retornarà el Producte en Caixa Central d'Hipermercat E.Leclerc Soria sense cap manipulació diferent a la necessària per a haver establert la seva naturalesa, característiques o funcionament junt una còpia de la Comanda Confirmada.
El Client assumirà els seus propis costos de devolució.
El dret de desistiment no és aplicable per als següents tipus de productes:
Productes frescos i congelats
Productes sanitaris
Productes de cura o higiene personal
Llibres
Dvd, bluray, cd de musica o videojocs amb el precinte trencat
Roba interior
 
12. RESPONSABILITAT
 
El Drive no serà responsable dels danys i perjudicis soferts pel Client o qualsevol tercer quan el possible retard o incompliment d'obligacions derivi de virus informàtics, intrusions exteriors, avaries en el sistema operatiu, sobrecàrregues en la xarxa, o qualsevol altra intervenció de tercers aliens al Drive.
El Client es compromet a utilitzar la Pàgina conforme a la llei, la moral i bons costums generalment acceptades i l'ordre públic, sent l'únic responsable de la custòdia i utilització del seu codi d'usuari i contrasenya.
 
13. GARANTIA
 
El Client es beneficia de la garantia legal de conformitat, prevista en el Reial decret legislatiu 1/2007 pel qual s'aprova la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
En el cas que el producte gaudeixi d'una garantia comercial del fabricador, el contingut, durada, extensió i la resta de característiques d'aquesta garantia comercial apareixerà detallat en cada producte. L'existència, en el seu cas, d'una garantia comercial addicional no afecta als drets legals del Client davant la falta de conformitat dels productes.
 
14. SERVEI AL CLIENT
 
Per a qualsevol qüestió o informació, el Client podrà contactar amb el servei d'atenció al Client del Drive en l'adreça Online@hiper-andorra.leclerc o al telèfon 874888.
 
15. DEIXALLES D'EQUIPS ELECTRÒNICS I ELECTRICOS
 
D'acord amb les disposicions del Reial decret 208/2005, sobre aparells elèctrics i electrònics (AEE) i la gestió dels seus residus, la Botiga recollirà gratuïtament, o farà recollir gratuïtament, els AEE usats cedits pel Client, dins del límit de quantitat i tipus d'aparell venut per la Botiga al Client.
Els residus AEE no es podran tirar amb residus municipals no classificats.
 
16. DRET APLICABLE
 
Les presents condicions generals de venda estan sotmeses al Dret Andorrá.
 
17. GESTIÓ DE FACTURES
 
El Client podrà sol·licitar factura dels productes adquirits, a traves de correu electronico Online@hiper-andorra.leclerc o al telèfon 874888 Se l'informarà de la disponibilitat de la factura a través d'un correu electrònic.
No obstant l'anterior, si el Client desitja rebre la seva factura en format paper, podrà sol·licitar-lo des de l'adreça Online@hiper-andorra.leclerc o al telèfon 874888.